Protokoll fört vid möte med styrelsen för Uppsala Bridgesällskap

 

Den 25 augusti 2009

 

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Markus Hjelte

Barbro çağlar

Rolf Westman

Elisabeth Olofsson

Gunilla Milton

Rolf Westman

Christina Karlsson

Torgny Svensson

 

Frånvarande:

Agneta Englund

 

Agenda:

1. Öppnande

2. Föregående protokoll

3. Ekonomi med mera

4. Protokollet från årsmötet

5. Höstens spelprogram och UBS lagguld.

6. Rapport från Bridgealliansen

7. Förslag på valberedning

8. Vår syn på klubbsammanslagning

9. Övriga frågor

10. Nästa möte

 

 

Beslut

 

§ 1    Öppnande

Petter hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

§ 2    Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna, med påpekande om att under pkt 7: korrekta namn är Ylva Karlsson-Uisk och Stefan Haglund.

 

§ 3    Ekonomi med mera

Sveinn meddelade att ekonomin är under kontroll; att SM-bidraget blir 8 000 vilket är lägre än planerat. Det beslutades att ersättning till Bertil Tollbom består av ett frispel per spelkväll i Uppsala (motsvarande 1 500 per termin).

 


§ 4. Protokollet från årsmötet

Protokoll från årsmötet finns ännu inte. Rolf frågar Elisabeth Engstrand.

 

§ 5    Höstens spelprogram och UBS lagguld

Spel i allsvenskan sker den 26-27 sep, 24-25 okt samt den 28-29 nov.

SM/DM-kval spelas den 8 + 20 okt; 2:a omgången den 1 dec; därefter den 22 dec eller nästa år.

UBS lagguld spelas den 5-6 dec.

Beslut: UBS släpper inte den 15 dec och tillgängligt datum blir således den 12 jan 2010.

 

§ 6. Rapport från Bridgealliansen

Svanslös går upp i Fyris. Fyra klubbar kvarstår. Medlemmar i Svanslös övergår till Fyris om inte annat önskas. Alliansen har god ekonomi. Återstår att lösa situationen med kafeterian.

 

§ 7. Förslag på valberedning

Punkten bordlades.

 

§ 8. Vår syn på klubbsammanslagning

UBS styrelse är för en sammanslagning på några års sikt. Vilket är i linje med vad som beslutades på årsmötet 2008.

 

§ 9. Övriga frågor

Representanter för UBF årsmöte den 12 sep: Marcus röstar för UBS.

 

Beslut: Klubbtillhörighet krävs för seriespel och om medlemsavgift inte är betald vid 3:e omgången kostar det 3 matchpoäng för berört lag. Sveinn meddelar detta vid matchstart på måndag/tisdag.

 

§ 10. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 6 okt kl 18.00.

 

Vid protokollet                       Justeras

 

 

 

Elisabeth Olofsson               Petter Melin