Upsala Bridgesällskap

 

          Styrelsemöte          Datum:            11 november 2008

                                                Tid:                19.30 – 21.00

                                                Plats:               Bridgens hus

                                                PROTOKOLL  6:2008

 

           

            Ordförande:           Petter Melin

                Sekreterare:           Frank Westman

Närvarande:          Petter Melin, Frank Westman, Sveinn Bjarman, Rolf Westman, Elisabeth Olofsson

 

 

 

1

 

Mötets öppnande

 

Petter öppnade mötet.

 

 

 

2

2

 

Dagordning

 

Fastställdes enligt kallelse

 

 

 

 

 

 

3

 

Föregående protokoll

 

Genomgicks och lades till handlingarna.

 

 

 

 

4

 

UBS lagguld

 

Sveinn meddelade möjligheterna till sponsring från en pokersite. Han fick mandat att driva frågan om det är seriöst.

 

Allt är under kontroll.

 

Ryzard blir ensam TL för arvodet 2000 kr.

Sista anmälningsdag 9/12

Maten?  Rolf pratar med Yemal och Sveinn frågar Anders.

 

 

 

 

 Sveinn

 

 

 

 

 

Rolf

Sveinn

 

5

 

Årsmöte

 

7 mars föreslogs. Kallelse ska ut minst två veckor före.

 

 

 

 

 

  

 

6

 

Nästa möte

 

Beslutades till måndag 12 januari kl 18.30

 

 

 

7

 

Övriga frågor

 

a)      Från UBA. Ersättningar för deltagande i SM-spel kanaliseras genom UBA. Gäller ej allsvenskan.

b)      Protokoll.  Styrelseprotokoll ska anslås och mejlas till Bertil Tollbom. Frank ansvarar.

c)      Nedflyttningsserien döps om till kvalserien.

 

 

 

 

 

 

 

Frank

 

8

 

Mötets avslutande

 

Petter avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan                                

 

 

 

 

 

                        Frank Westman            

 

 

Justeras

 

 

                       

 

                        Petter Melin