Upsala Bridgesällskap

 

          Styrelsemöte          Datum:            26 augusti 2008

                                                Tid:                19.00 – 21.00

                                                Plats:               Bridgens hus

                                                PROTOKOLL  5:2008

 

           

            Ordförande:           Petter Melin

                Sekreterare:           Frank Westman

Närvarande:          Petter Melin, Frank Westman, Sveinn Bjarman, Rolf Westman, Elisabeth Olofsson, Agneta Englund, Marcus Hjelte (s), Bertil Tollbom (adjungerad),

 

 

 

1

 

Mötets öppnande

 

Petter öppnade mötet.

 

 

 

2

2

 

Dagordning

 

Fastställdes enligt kallelse

 

 

 

 

 

 

3

 

Föregående protokoll

 

Genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

 

 

 

 

4

 

Ekonomi mm

 

Sveinn redogjorde för kostnaden för årets SM-finaler samt för allsvenskan div 2 och 3.

Underskott för tillfället, men prognos för året är plus minus noll.

 

Beslut angående ersättning för återkval till SM-par: Spelare som återkvalar, går vidare till semifinal samt spelar A- eller B-final har rätt till sedvanlig ersättning för två dagar.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Årets spelprogram

 

Höstens spel börjar 1/9 och slutar 16/12 med uppehåll för DM/SM lag 21/10 och 2/12. Vårens spel börjar 12/1.

 

Frågan huruvida vi är för frikostiga med silverpoäng i serien diskuterades. Eftersom vi följer SB:s regler beslutade vi fortsätta som tidigare.

 

 

 

 

 

 

  

 

6

 

UBS lagguld 13-14 dec

 

Tas upp på nästa möte.

 

 

 

7

 

Rapport från UBA

 

Petter meddelade att en förnyad vädjan om medlemslån/bidrag ska gå ut. Informationsblad läggs ut på spelborden.

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Klubbsammanslagning

 

Diskuterades utifrån alliansgruppens (Rein och Petter) utkast av 2008-08-13

  • UBS jubileum 2011 utgör i sig inget hinder för sammanslagning varför sista stycket i utkastet föreslås strykas.
  • Uppdrogs åt Rein + Petter att utröna var egentligen pensionärerna står.
  • Uppdrogs åt Petter att undersöka om någon stadgejustering krävs inför en upplösning av klubben

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter

 

Petter

 

9

 

Övriga frågor

 

Lars Lindholm vill ha förslag på speldatum för 4-stadskampen. Förslag finns att flytta den till våren.

Vi har inget emot en flytt. Rolf och Sveinn fick i uppdrag att med hänsyn till spelprogram komma med ett förslag.

Om kampen flyttas till våren bör Uppsala representeras av de två bäst placerade lagen i höstens slutspel.

 

 

 

 

 

 

Rolf

Sveinn

 

10

 

Nästa möte

 

Nästa möte beslutades till 27/10

 

 

 

11

 

Redovisning av mästarpoäng i spader

 

Bertil Tollbom informerade om hur redovisningen ska gå till. Han sköter också detta tills vidare med ett frispel per vecka i ersättning. Back up blir Sveinn och Petter.

 

Hemsidan diskuterades. Korrekt styrelse ska läggas in liksom uppdatering av bilder på lagmedlemmar.

 

 

 

 

 

Sveinn

Petter

 

12

 

Mötets avslutande

 

Petter avslutade mötet.

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan                                

 

 

 

 

 

                        Frank Westman            

 

 

Justeras

 

 

                       

 

                        Petter Melin