Upsala Bridgesällskap

 

          Styrelsemöte          Datum:            23 april 2008

                                                Tid:                19.30 – 20.30

                                                Plats:               Bridgens hus

                                                PROTOKOLL  4:2008

 

           

            Ordförande:           Petter Melin

                Sekreterare:           Frank Westman

Närvarande:          Petter Melin, Frank Westman, Sveinn Bjarman, Agneta Englund, Rolf Westman, Elisabeth Olofsson

 

 

Frånvarande:         Linnea Edlund (s),  Marcus Hjelte (s)

 

 

 

1

 

Mötets öppnande

 

Petter öppnade mötet.

 

 

 

2

2

 

Dagordning

 

Fastställdes enligt kallelse

 

 

 

 

 

 

3

 

 Föregående protokoll

 

Genomgicks, justerades och lades till handlingarna.

 

 

 

 

4

 

Ekonomi mm

 

Diskuterade insamling av spelavgifter och TL.

Ej spelande TL ersätts med fyra frispel. Detta inkluderar insamling och räkning av avgifter.

Spelande TL (Ryzard, Hans K och Olle M) ersätts med tre frispel var per omgång (sju tillfällen).

Insamling och räkning av avgifter uppdras åt två personer (ur ”publiken”) och ersätts med ett frispel var.

 

Priser i div 3. Beslutades att priserna ska vara 1200, 800, 400 i varje grupp, dock bara en gång per termin.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Silverlappen 10/5

 

Allt är under kontroll.

Ryzard TL, Sveinn ansvarar för beställning av brickor, Petter lägger i påsar.

 

 

 

 

 

 

Sveinn

Petter

 

6

 

Suppleant till alliansstyrelsen

 

Sveinn utsågs till suppleant I alliansstyrelsen.

 

 

 

7

 

Övrigt

 

a)      Silverpoäng på tisdagar.  Rolf väckte frågan om det kanske är för mycket silverpoäng i tisdagsspelet. Rolf fick i uppdrag att ta reda på reglerna till nästa möte.

b)      Höstens spel.  Sveinn meddelade att spelet börjar 1/9

 

 

 

 

 

 

Rolf

 

8

 

Nästa möte

 

Beslutades till 26 augusti.

 

 

 

9

 

Mötets avslutande

 

Petter avslutade mötet

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan                                

 

 

 

 

 

                        Frank Westman            

 

 

Justeras

 

 

                       

 

                        Petter Melin