Upsala Bridgesällskap

 

          Styrelsemöte            Datum:            9 januari 2008

                                                Tid:                 18.30 – 20.15

                                                Plats:                 Bridgens hus

                                                PROTOKOLL  2008-1

 

           

            Ordförande:           Annika Övernäs

                Sekreterare:          Frank Westman

Närvarande:                Annika Övernäs, Frank Westman,  Sveinn Bjarman, Agneta Englund, Rolf Westman (s)

 

 

Frånvarande:        Robert Larsson, Björn Frimodig,  Martha Rosén (s)

 

 

 

1

 

Mötets öppnande

 

Annika öppnade mötet.

 

 

 

2

2

 

Föregående protokoll

 

Justerades och lades till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Inför årsmötet  9/2

 

Verksamhetsberättelse, Frank ansvarar.

 

Dagordning, Frank ansvarar.

Ny punkt ”Diskussion om klubbsammanslagning” ska med. Gamla punkten ”Spelavgifter” tas bort.

 

Ekonomisk berättelse, Sveinn ansvarar.

 

Frank kontaktar valberedning och Sveinn revisor.

 

Inbjudan, Annika ansvarar för skrivning.

13.00   Möte

15.00   Fika

15.30   Spel.  Handikapp med lottade par

18.30   Drink

19.00   Middag

 

Pris för spel och middag: 100 kr för UBSare och 150 kr för övriga. Endast spel 50 kr. Resten sponsras av klubben.

Annika kollar med Cateringfirma för maten och med Yemal om fika. Rolf ordnar priser och vin/öl till middag och bar. Frank fixar TL.

 

Förslag på ordförande: KG Westlund,  Rolf frågar

Sekreterare:  Christer Asklin,  Frank frågar.

 

Tanken är att frågan om klubbsammanslagning ska belysas grundligt för att verkligen få en uppfattning om medlemmarnas åsikt. Det är därför viktigt att i samband med kallelse upplysa om detta och även synliggöra argument för och emot.

 

 

 

 

Frank

 

Frank

 

 

 

Sveinn

 

Frank

Sveinn

Annika

 

 

 

 

 

 

 

Annika

Rolf

Frank

 

Rolf

Frank

 

4

 

Övrigt

 

Startavgift i Silverlappen. Beslutades till 400 kr/par, 100 kr/junior

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Nästa möte

 

Beslutades om konstituerande möte direkt efter årsmötet 9/2.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Avslutning

 

Annika avslutade motet

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan                              

 

Justeras

                                                           

 

 

 

 

                      Frank Westman                                                            Annika Övernäs