§1

 

Ändra Sveriges Bridgeförbund till Förbundet Svensk Bridge

 

§2

1. Ändra till: Antagande av medlem sker genom avläggande av klubben fastställd avgift

4. Ändra Sveriges Bridgeförbund till Förbundet Svensk Bridge

7. Ändra Sveriges Bridgeförbund till Förbundet Svensk Bridge

 

§4

7. Ändra Sveriges Bridgeförbund till Förbundet Svensk Bridge

 

§6. 1. Ändra till januari, februari eller mars

 

§7.

 

Komplettering: Kvarvarande resurser vid föreningens upplösande ska främja fortsatt bridgeverksamhet inom Uppsala enligt kompletterande beslut vid det årsmöte där beslut om föreningens upplösande fattas.