Upsala Bridgesällskap

Styrelsemöte Datum:6 februari 2007
Tid: 18.00 - 18.30
Plats: Bridgens hus
PROTOKOLL 2: 2007
Ordförande: Annika Övernäs
Sekreterare: Frank Westman
Närvarande: Annika Övernäs, Frank Westman, Sveinn Bjarman, Björn Frimodig,
Robert Larsson, Agneta Englund, Rolf Westman (s)
Frånvarande: ingen

1 Mötets öppnande
Annika öppnade mötet.
2 Dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt kallelse med tillägg under §8, Övriga frågor.
3 Styrelsens konstituerande
Styrelsen utsåg Frank Westman till sekreterare och Sveinn Bjarman till kassör för verksamhetsåret 2007.
4 Firmatecknare
Styrelsen utsåg Annika Övernäs och Sveinn Bjarman varför sig till firmatecknare.
5 Lån till BH
Styrelsen beslutade enligt årsmötets rekommendation att överföra 50.000 kr (femtiotusen kronor) till BH.
Sveinn
6 Nästa två möten
Tidpunkt för nästa två möten fastställdes till 28/2 kl. 19.15 och 22/5 kl. 18.30.
7 Övriga frågor
  • Kostnad för årsmötet: Rolf redovisade att årsmötet kostade 5620 kr exklusive hyra.

  • Inför Alliansens årsmöte: Vår syn på en sammanslagning av klubbarna är positiv och vi föreslår att alliansstyrelsen ska arbeta som om den vore styrelse i en sammanslagen klubb.

  • Från Alliansen: Det har framkommit önskemål från några personer att det ska anslås vilka som lånat ut pengar till BH. Vi enades inte om någon åsikt i frågan.
8 Avslutande
Annika avslutade mötet

Vid protokollet dag som ovan

Frank Westman

Justeras

Annika Övernäs