Protokoll fört vid möte med styrelsen för Uppsala Bridgesällskap

 

Den 6 april 2009

 

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Agneta Englund

Markus Hjelte

Barbro Caglar

Rolf Westman

Elisabeth Olofsson

Gunilla Milton

 

 

Agenda:

1              Mötets öppnande

2              Föregående protokoll (7 mars)

3              Uppföljning av UBAs årsmöte

4              Silverlappen

5              Start HT 09

6              Valberedning

7              Övriga frågor

8              Nästa möte

 

 

Protokoll

 

§ 1    Mötets öppnande

Petter öppnade mötet.

 

§ 2         Föregående protokoll (7 mars)

Godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 3         Uppföljning av UBA:s årsmöte

Rolf, Markus och Agneta deltog i årsmötet där de bl.a. informerade om UBS höjda medlemsavgift. Förslaget om representationsspel mötte ringa intresse varför detta inte är aktuellt för närvarande.

 

§ 4         Silverlappen

Tävlingen äger rum den 25 april. Sveinn har ordnat tävlingsledare och vidtalar Jamal om lunch och förfriskningar. Beslut om att ställa in tävlingen tas den 21 april ifall ett alltför lågt antal par (< 16 par) skulle ha anmält sig.

 


§ 5    Start HT 09

Sveinn gör ett program för HT-09. Div. I + II startar den 1 september och div. III den 31 augusti.

 

§ 6         Valberedning

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse en valberedning. Rolf har några på förslag.

 

§ 7    Övriga frågor

Styrelsen ska informera UBF om önskemål om datum för nästa Silverlappen.

 

Policy för hågkomst vid högtidsdag/begravning. Rolf och Agneta uppdaterar listan över kommande femtioåringar (även från 2008) – uppvaktning sker i efterskott.

Begravning: Individuellt.

 

Jury i Uppsalaserien – för att kunna överklaga tävlingsledares beslut: Juryn består av följande personer: Rolf Westman, Petter Melin, Per-Erik Malmström, Ylva Uisk-Karlsson och Stefan Karlsson.

 

Sanktionsansökan om guldtävling: Elisabeth skickar in ansökan (första eller andra helgen i december – helst den 12-13 december) efter att ha rådfrågat Frank om tillvägagångssätt.

 

§ 8    Nästa möte

Inget ytterligare möte planeras för VT-09. Skulle det bli aktuellt kommer kallelse att skickas via e-post.

Nästa planerade möte äger rum den 25 augusti kl 18.30, i samband med middag. Till denna inbjuds även Annika Övernäs, Frank Westman, Torgny Svensson, Lars Lindholm, Christina Karlsson, Vaino Lillieskjöld.

 

 

 

Vid protokollet                      Justeras

 

 

 

Elisabeth Olofsson                      Petter Melin