Protokoll fört vid möte med styrelsen för Uppsala Bridgesällskap

ons 10/11 2010

 

 

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Barbro Caglar

Agneta Englund

Gunilla Milton, sekreterare

Elisabeth Olofsson

Rolf Westman

 

 

§1   Mötets öppnande

        Petter förklarade mötet öppnat.

 

§2   Föregående protokoll

        Protokollet från styrelsens möte tis 24/8 justerades och godkändes.

 

§3   Ekonomi

        Sveinn presenterade kostnader för tävlingar: SM 6.000:- och Allsvenskan 14.000:-.

 

§4   UBS lagguld

        Sveinn informerade om att inbjudan gått ut till tävlingen, som äger rum 4-5/12.

        Hittills är 7 lag anmälda. Deltagande juniorer får rabatt på avgiften.

 

§5   Årsmötet 2011       

         Beslöts att årsmötet äger rum 12/2 2011 kl. 13.00. Information om mötet ska gå ut

         och till Sveinn uppdrogs att kontakta valberedningen.

 

§6   Sammanslagningen

        Beslöts att Petter och Rolf får fri förhandlingsrätt att för styrelsens räkning gå vidare

        i de diskussioner som förs med representanter för de övriga klubbarna inför kommande

        sammanslagning.

        Dock ska följande krav från UBS sida beaktas:

-          till de medlemmar som bistått med lån till Bridgens Hus ska kompensation utgå

i princip enligt UBS nuvarande modell

-          de 50.000:- som Alliansen häftar i skuld ska överföras till en fond, som Sveinn

      kan administrera för anordnande av kommande guldtävlingar

-          tävlingsverksamheten ska planeras före kommande sammanslagning, likaså

arvodering av tävlingsledare.

 

§7   UBS 70 år

        UBS 70-årsjubileum ska firas 3-4/12 2011 i samband med guldtävlingen och vid samma

        tillfälle avslutas UBS. Rolf fick i uppdrag att hos Förbundet Svensk Bridge ansöka om    

        förhöjd guldpoäng för den tävlingen.

 

§8   Vårens spelprogram

        Sveinn informerade om vårens program som startar mån 10/1 2011 för div. III

        och tis 18/1 för div. I och II.

        Vecka 8 är helt spelfri.

        För div. I och II är 19/4 och 26/4 spelfria tisdagar.

        Tis 10/5 är sista speldag.

 

§9   Övriga frågor

        På fråga från Barbro gällande vårens nybörjarkurser på dagtid meddelade Rolf att

        en ny kurs kommer att starta på tisdagar (förmiddag).

        Agneta påpekade att hemsidan bör uppdateras och Rolf fick i uppdrag att kontakta

        Bertil Tollbom.

        Elisabeth föreslog att Nedflyttningsserien borde byta namn till Kval till div.II, vilket

        styrelsen biföll.

 

§10 Nästa möte

        Beslöts att nästa möte blir ons 19/1 2011 kl. 19.30.

 

 

        Petter avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                         Justeras

 

 

 

 

Gunilla Milton                                                                           Petter Melin