Protokoll fört vid möte med styrelsen för Uppsala Bridgesällskap

lörd 13/2 2010 

 

 

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Agneta Englund

Rolf Westman

Barbro Caglar

Gunilla Milton

 

Frånvarande:

Marcus Hjelte

Elisabeth Olofsson

 

 

§1   Mötets öppnande

       Petter förklarade mötet öppnat.

 

§2   Styrelsens konstituerande

       Styrelsen utsåg Sveinn Bjarman till kassör och Gunilla Milton

       till sekreterare.

 

§3   Alliansens årsmöte

       Vid Alliansens årsmöte  den 20 mars 2010 kommer Petter Melin och

       Rolf Westman att närvara.

 

§4   Kommande möten

       Beslöts att styrelsens nästa möte äger rum tors 15/4 2010 kl 19.30

       samt att styrelsens augustimöte hålls tisd 24/8 2010.

 

 

 

       Vid protokollet                                                                Justeras

 

 

 

       

       Gunilla Milton                                                                 Petter Melin