Protokoll fört vid möte med styrelsen för Uppsala Bridgesällskap tors 26/11 2009

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Agneta Englund

Rolf Westman

Barbro Caglar

Gunilla Milton

 

Frånvarande:

Markus Hjelte

Elisabeth Olofsson

 

 

§1  Mötets öppnande

      Petter hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

§2  Föregående protokoll

      Rolf Westman meddelade att Christer Engstrand och Lars Lindholm har            

      accepterat att ingå i valberedningen.

      Rolf meddelade vidare att Frank Westman tillfrågats om det protokoll som        

      fördes vid årsmötet den 7 mars 2009.

 

§3  Ekonomi mm

      Antalet betalande medlemmar är 215. Efter att 238 frispel utbetalats (ett

      frispel = 60:-) kvarstår ett överskott på 6.145:-.

 

§4  UBS lagguld

      Sveinn meddelade att minst 18 lag kommer att delta i UBS lagguld

      den 5-6 december.

 

§5  Spelprogram VT 2010

      Division I och II startdatum tisd den 19/1, uppehåll veckorna 8,13 och 14.

      Sista speldag tisd den 11/5.

      Division III startdatum månd 11/1, uppehåll veckorna 8, 13 och 14.

      Sista speldag månd den 17/5.

 

       Rolf fick i uppdrag att kontakta BK Fyris ang Uppsalamästerskapen

       som äger rum veckorna 13 och 14.

 

§6   Årsmötet, praktiska detaljer 

       Årsmötet äger rum lörd den 13/2 2010 kl 13.00.

       Mötet följs av spel med lottad partner samt middag.

 

       Kostnad för icke-medlem:  200:- (spel + middag)

       Kostnad för medlem:  100:- (spel + middag)

       Kostnad för enbart deltagande i spel:  50:-

 

§7   Övriga frågor 

       Beslöts att till Bertil Tollbom för hans uppdrag att sköta hemsidan mm

       för innevarande termin utbetala en extra summa motsvarande 500:- i form

       av frispel.

       Beslöts vidare att för vårterminen 2010 till Bertil Tollbom utbetala en

       summa motsvarande 2.500 i form av frispel för hans fortsatta uppdrag.

 

       På hemsidan ska en uppdatering ske vad gäller alla lag, medlemmar samt

       bilder.

 

       Inför vårterminens start ska Sveinn i skrivelse till lagledare påminna om

       gällande ordningsregler i samband med spel.

 

§8   Nästa möte

       Nästa möte äger rum torsd den 21/1 2010 kl 19.30 på Bridgens Hus.

 

 

 

Vid protokollet                                                            Justeras

 

Gunilla Milton                                                             Petter Melin