Tisdagen den 6 oktober 2009

 

 

Närvarande:

Petter Melin, ordförande

Sveinn Bjarman

Agneta Englund

Elisabeth Olofsson

Gunilla Milton

Rolf Westman

 

Frånvarande:

Barbro çağlar

Markus Hjelte

 

 

Agenda:

1. Öppnande

2. Föregående protokoll

3. Tidigare protokoll

4. Ny valberedning

5. Datum för årsmöte.

6. Frispel, utlåning, höjda medlemsavgifter och överföring av pengar till bridgens hus

7. Övriga frågor

8. Nästa möte

 

 

 

Protokoll

 

§ 1    Öppnande

Petter hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

§ 2    Föregående protokoll

Föregående protokoll (25 augusti) godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 3    Tidigare protokoll

Petter ber att få de protokollen från 2008 från Frank.

 

4       Ny valberedning

Rolf kommer att skyndsamt att se till att det finns en valberedning inför kommande årsmöte.

 

5       Datum för årsmöte

Petter föreslog den 13 februari 2010 vilket beslutades.

 


6        . Frispel, utlåning, höjda medlemsavgifter och överföring av pengar till bridgens hus

Generellt gäller tilldelningen ett frispel per 2 500 utlånade kronor.

 

Det beslutades enligt formeln:

 

95y – 60x = z

 

där

Y = alla till klubben betalande

X = frispel som delas ut

Z = betalas till alliansen

 

7              Övriga frågor

Det beslutades att varje tävlingsledare erhåller tre frispel per omgång/serie om sju matcher. Rolf ser att detta tilldelas tjänstgörande tävlingsledare.

 

Sveinn informerade om Guldtävlingen, att inbjudan även har fått internationell spridning.

 

8         Nästa möte

Nästa möte hålls den 26 november kl 19.30 i Bridgens Hus

 

Petter avslutade mötet

 

 

 

Vid protokollet                                                                 Justeras

 

 

 

Elisabeth Olofsson                                                         Petter Melin