Division 3 - Omgång 2

Alert 256
Jan 231
Bill 219
Gunilla 208
Annika 203
Bull 203
7 Barbro 191
Håkan 163
30 oktober
Jan - Annika 20-10
Bull - Alert  2-25
Bill - Barbro 17-13
Håkan - Gunilla 11-19
20 november
Annika - Barbro 18-12
Gunilla - Bull 22- 8
Alert - Bill 10-20
Jan - Håkan 12-18
6 november
Annika - Gunilla 11-19
Bull - Bill  7-23
Håkan - Barbro  9-21
Jan - Alert 16-14
4 december
Bill - Annika 17-13
Bull - Barbro  9-21
Alert - Håkan 24- 6
Gunilla - Jan  9-21
23 oktober    
Annika - Håkan 14-16
Barbro - Alert 13-17
Bill - Gunilla 14-16
Bull - Jan 23- 7
13 november
Alert - Annika 16-14
Håkan - Bull  9-21
Jan - Bill 11-19
Gunilla - Barbro 18-12
11 december
Annika - Bull 10-20
Bill - Håkan 20-10
Barbro - Jan 13-17
Alert - Gunilla 18-12