Division 1  Grupp B

Schackalerna 118
Blackwood 114
7 up 112
Mess 107
Budlådan 104
Pepparrötterna 100
Träsklacket 97
Sex Ruter 81
5 september
Sex Ruter - 7 up  2-25
Budlådan - Träsklacket 17-13
Schackalerna - Mess 16-14
Blackwood - Pepparrötterna 21- 9
26 september
7 up - Mess 14-16
Pepparrötterna - Budlådan  8-22
Träsklacket - Schackalerna 10-20
Sex Ruter - Blackwood 11-19
12 september
7 up - Pepparrötterna  19-11 
Budlådan - Schackalerna 19-11
Blackwood - Mess 15-15
Sex Ruter - Träsklacket 14-16
3 oktober
Schackalerna - 7 up 15-15 
Budlådan - Mess  5-25
Träsklacket - Blackwood 12-18
Pepparrötterna - Sex Ruter 15-15
29 augusti    
7 up - Blackwood 13-17
Mess - Träsklacket 10-20
Schackalerna - Pepparrötterna 15-15
Budlådan - Sex Ruter 17-13
19 september
Träsklacket - 7 up 25- 5
Blackwood - Budlådan 15-15
Sex Ruter - Schackalerna 10-20
Pepparrötterna - Mess 17-13
10 oktober
7 up - Budlådan 21- 9
Schackalerna - Blackwood 21- 9
Mess - Sex Ruter 14-16
Träsklacket - Pepparrötterna  1-25