Trivselserien

1 Alert 134
Jan 105
Bill 98
  Gunilla 98
Håkan 96
6 Rolf 89
21 mars
Rolf - Jan 25- 5
Gunilla - Bill 13-17
Håkan - Alert  8-22
18 april
Jan - Alert 14-16
Gunilla - Håkan 25- 0
Bill - Rolf 20-10
4 april
Jan - Bill 15-15
Alert - Gunilla 19-11
Rolf - Håkan  7-23
25 april
Alert - Bill 16-14
Jan - Håkan 15-15
Gunilla - Rolf  6-24
14 mars    
Jan - Gunilla 19-11
Alert - Rolf 25- 0
Håkan - Bill 21- 9
11 april
Håkan - Jan  7-23
Bill - Alert  7-23
Rolf - Gunilla 15-15
2 maj
Alert - Gunilla 13-17
Jan - Bill 14-16
Håkan - Rolf 22- 8