Kval till division 1 - Grupp A

Sex Ruter 152
2 Auktion 127
Nova 117
EGEA 101
Pantrarna 94
6 Semla  88
7 Jokrarna 82
VVV 76
22 mars
Pantrarna - Sex Ruter 13-17
Jokrarna - Auktion 16-14
Nova - EGEA 11-19
VVV - Semla 10-20
19 april
Sex Ruter - Nova 25- 5
Auktion - VVV 25- 5
Jokrarna - EGEA 22- 8
Pantrarna - Semla 17-13
5 april
Sex Ruter - VVV 25- 4
Auktion - EGEA 17-13
Semla - Nova  6-24
Pantrarna - Jokrarna 14-16
26 april
EGEA - Sex Ruter  9-21
Nova - Auktion  9-21
Jokrarna - Semla  6-24
VVV - Pantrarna 18-12
15 mars    
Sex Ruter - Semla 24- 6
Nova - Jokrarna 23- 7
EGEA - VVV 20-10
Auktion - Pantrarna 14-16
12 april
Jokrarna - Sex Ruter  4-25
Semla - Auktion  9-21
EGEA - Pantrarna 12-18
Nova - VVV 20-10
3 maj
Sex Ruter - Auktion 15-15
Semla - EGEA 10-20
Pantrarna - Nova  4-25
VVV - Jokrarna 19-11