Kval till division 2

Comet 135
Christer 127
Renons 124
Gunilla 124
5 Stina 91
6 Bill 82
Alert 74
Jan 68
22 mars
Bill - Comet   2-25
Christer - Gunilla   9-21
Renons - Stina 11-19
Alert - Jan 22- 8
26 april
Comet - Stina 19-11
Jan - Christer   7-23
Gunilla - Renons   4-25
Bill - Alert 25- 0
29 mars
Comet - Jan 22- 8
Christer - Renons 11-19
Alert - Stina 12-18
Bill - Gunilla 15-15
3 maj
Renons - Comet 17-13
Christer - Stina 22- 8
Gunilla - Alert 22- 8
Jan - Bill 15-15
15 mars    
Comet - Alert 25- 4
Stina - Gunilla   4-25
Renons - Jan 16-14
Christer - Bill 25- 5
19 april
Gunilla - Comet 13-17
Alert - Christer   9-21
Bill - Renons   1-25
Jan - Stina 10-20
10 maj
Comet - Christer 14-16
Renons - Alert 11-19
Stina - Bill 11-19
Gunilla - Jan 24- 6