Kval till Division 1  Grupp A

Pepparrötterna 123
2 Gamblers 121
Auktion 120
Sex Ruter 111
Nova 102
SANG 95
Pendlarna 94
Jokrarna 48
23 mars
SANG - Auktion 20-10
Pepparrötterna - Nova 12-18
Sex Ruter - Gamblers   3-25
Pendlarna - Jokrarna 19-11
27 april
Auktion - Gamblers 24-  6
Jokrarna - Pepparrötterna   9-21
Nova - Sex Ruter   8-22
SANG - Pendlarna 13-17
30 mars
Auktion - Jokrarna 25-  2
Pepparrötterna - Sex Ruter 18-  0
Pendlarna- Gamblers 11-19
SANG - Nova  8-22
4 maj
Sex Ruter - Auktion 20-10
Pepparrötterna - Gamblers 16-14
Nova - Pendlarna 15-15
Jokrarna - SANG   2-25
16 mars    
Auktion - Pendlarna 15-15
Gamblers - Nova 23- 7
Sex Ruter - Jokrarna 22- 8
Pepparrötterna - SANG 15-15
20 april
Nova - Auktion   7-23
Pendlarna - Pepparrötterna   6-24
SANG - Sex Ruter   4-25
Jokrarna - Gamblers 16-14
11 maj
Auktion - Pepparrötterna 13-17
Sex Ruter - Pendlarna 19-11
Gamblers - SANG 20-10
Nova - Jokrarna 25- 0