Division 1  Grupp B

Kallbloden  138
2 Blackwood 125
Budlådan 106
4 Bill & Bull  105
5 Sex Ruter 101
6 Zarathustra 98
Träsklacket 90
8 Mess  58
22 januari  
Sex Ruter - Blackwood 12-18
Kallbloden - Budlådan 18-12
Träsklacket - Mess 14-16
Zarathustra - Bill & Bull  2-25
12 februari
Blackwood - Mess 21- 9
Bill & Bull - Kallbloden  9-21
Budlådan - Träsklacket 15-15
Sex Ruter - Zarathustra  9-21
29 januari
Blackwood - Bill & Bull 20-10
Kallbloden - Träsklacket 20-10
Zarathustra - Mess 13-17
Sex Ruter - Budlådan 11-19
26 februari
Träsklacket - Blackwood  6-24
Kallbloden - Mess 25- 4
Budlådan - Zarathustra  3-25
Bill & Bull - Sex Ruter  6-24
15 januari    
Blackwood - Zarathustra

20-10

Mess - Budlådan

 3-25

Träsklacket - Bill & Bull

13-17

Kallbloden - Sex Ruter

22- 8

5 februari
Budlådan - Blackwood 15-15
Zarathustra - Kallbloden 11-19
Sex Ruter - Träsklacket 12-18
Bill & Bull - Mess 25- 4
5 mars
Blackwood - Kallbloden 17-13
Träsklacket - Zarathustra 14-16
Mess - Sex Ruter  5-25
Budlådan - Bill & Bull 17-13